Пробна возачка дозволаКада полазник успешно прође све препреке и положи возачки испит, добиће Пробну дозволу са роком важења од једне године.

 

Дозволу Б категорије моћи ће да добије свако ко напуни 17 година, али су за њих, као и за сваког возача који први пут положи возачки испит, предвиђена многобројна ограничења.

Ограничења која су исписана у унутрашњости Пробне дозволе (члан 182. Закона о безбедности саобраћаја на путевима) :

 1. Лицу које испуњава све услове за управљање возилом Б категорије, а није навршило 18 година живота, издаће се пробна возачка дозвола кад наврши 17 година, са роком важења од једне године.
 2. Пробна возачка дозвола се може користити само у Републици Србији.
 3. Возач који има пробну возачку дозволу Б категорије не сме да започне и управља возилом без надзора лица у возилу које има возачку дозволу Б категорије у трајању од најмање пет година.
 4. Возач који има пробну возачку дозволу не сме да управља моторним возилом у периоду од 23,00 до 5,00 сати, користи телефон и друга средства за комуникацију за време вожње.
 5. Возач који има пробну возачку дозволу се не сме кретати брзином већом од 90% од брзине која је дозвољена на делу пута којим се креће.
 6. Лице које вржи надзор дужно је да се стара да возач возилом управља на безбедан начин у складу са прописима.
 7. Моторно возило којим управља возач који има пробну возачку дозволу мора бити означено посебном ознаком “П” која мора бити на видљивом месту са предње и задње стране возила.
 8. Пробна возачка дозвола ће се издати и лицу које је навршило 18 година, које први пут стиче право на управљање моторним возилима Б категорије. На ово лице примењују се одредбе прописане у ставу 2,4,5. и 7. овог члана.
 9. Оно што не пише у дозволи, ставови који су део овог члана Закона о безбедности саобраћаја, је следеће:
 10. Пробна возачка дозвола за лица из става 8. овог члана издаје се са роком важења од једне године.
 11. Министар надлежан за послове саобраћаја прописаће посебне услове о изгледу, техничким карактеристикама и начину постављања посебне ознаке из става 7. овог члана.