Нова категоризација возила према новом Закону о безбедности саобраћаја.

 

Noве категорије возила
Категорија Опис Старост
AM мопеди, лаки трицикли и лаки четвороцикли 16
A1 Мотоцикли запремине до 125 цм3 и снаге мотора до 11кW, чији однос снаге мотора и масе возила није већи од 0,1 кW/кг и тешки трицикли снаге мотора до 15кW 16
A2 Мотоцикли чија снага мотора није већа од 35кW и чији однос снаге мотора и масе возила није већи од 0,2 кW/кг 18
A Мотоцикли и тешки трицикли чија снага мотора прелази 35кW 20-24
Б1 Тешки четвороцикли 18
Б Моторна возила, осим возила категорије А, А1, А2, АМ, Ф и М, чија дозвољена маса није већа од 3500кг и која немају више од осам седишта не рачунајући седиште за возача 18
БE Скуп возила чије вучно возило припада категорији Б, највећа дозвољена маса прикључног возила је већа од 750 кг, а није већа од 3500 кг 18
C1 Моторна возила, осим возила категорије А, А1, А2, АМ, Ф, М, Б, Д и Д1, чија је највећа дозвољена маса већа од 3500 кг, а није већа од 7500 кг 18
C1E Скуп возила чије вучно возило спада у категорију Ц1, а највећа дозвољена маса прикључног возила прелази 750 кг и навећа дозвољена маса скупа не прелази 12.000 кг, као и скуп возила чије вучно возило спада у категорију Б, а највећа дозвољена маса прикључног возила прелази 3.500 кг и највећа дозвољена маса скупа возила не прелази 12.000 кг 18
C Моторна возила, осим категорије А, А1, А2, АМ, Ф, М, Б, Д и Д1, чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 кг 21
CE Скуп возила чије вучно возило припада категорији Ц, а највећа дозвољена маса прикључног возила је већа од 750 кг 21
Д1 Моторна возила за превоз лица, која осим седишта за возача имају више од осам, а највише 16 седишта и чија максимална дужина не прелази осам метара 21
Д1E Скуп возила чије вучно возило припада категорији Д1, а највећа дозвољена маса прикључног возила је већа од 750 кг 21
Д Моторна возила за превоз лица, која осим седишта за возача имају више од осам седишта 24
ДE Скуп возила чије вучно возило припада категорији Д, а највећа дозвољена маса прикључног возила је већа од 750 кг 24
F Трактори са или без прикључних возила и радне машине 16
M Мотокултиватор 15