Покушаћемо да на једном месту дамо одговор на најчешћа питања заинтересованих за обуку и полагање возачког испита:

 • Са колико година кандидат може започети са обуком?
  • Kaндитат може започети обуку са 16 год. али мора имати навршених 17 год. за полагање практичног дела возачког испита (полагање вожње)
 • Шта је потребно за упис у ауто-школу?
  • Ако су испуњени горе наведени старосни услови, потребан је лични документ (Л.К. или пасош) да би сте били уписани регистар кандидата.
 • Шта даље после уписа?
  • Прво предстоји теоријска обука кандидата у трајању од 40 школских часова. Термини се договарају са предавачем ауто-школе и може бити највише 3 часа дневно.
 • Завршио(ла) сам обуку по старом закону али нисам полагао(ла)/положио(ла) возачки?
  • Ако кандидат добије потврду о завршеној обуци од своје ауто-школе у којој се обучавао по старом закону, потребно је да одслуша још 3 часа "додатне теоријске обуке" и одвози још 3 часа "додатне практичне обуке" како би стекао услов за полагање теоријског (тест) и практичног (вожња) дела испита.
  • Додатни услов за излазак је положен испит прве помоћи.
 • Шта после одслушаних 40 часова обуке?
  • Кандидат стиче право на полагање теоријског дела возачког испита тј. теста.
  • Тест се полаже у просторијама ауто-школе у терминима који су унапред најављени.
  • Кандидат се за жељени термин пријављује најмање 7 дана пре самог испита.
 • Да ли је истина да постоји обавезна обука пружања прве помоћи?
  • Да. Кандидат је у обавези да до краја обуке у ауто-школи, обави и обуку и положи испит из прве помоћи.
  • Обука и испит се обаљају у овлашћеној здравственој установи У Крагујевцу су то:
   • Застава Завод за здравствену заштиту
   • Завод за хитну медицинску помоћ
   • Црвени крст
 • Шта после положеног теоријског дела испита?
  • Након успешног полагања теста, приступа се почетку практичног дела обуке тј. вожње у трајању од 40 часова.
  • За почетак обуке вожње, кандидат је обавезан да приложи важеће лекарско уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом.
  • Лекарско уверење издаје Медицина рада након одговарајућег лекарског прегледа које важи 6 месеци и не сме да истиче до краја обуке вожње.
 • Ок, одвожено је 40 часова и имам положену прву помоћ. Шта сад?
  • Ако имате навршених 17 год. живота, положен тест, вожњу и прву помоћ као и важеће лекарско уверење стичете услов за пријаву полагања практичног дела возачког испита.
  • Као и за тест, вожња се полаже у унапред најављеним терминима које ауто-школа објављује (уобичајено за наредни месец, средином текућег месеца)
  • За жељени термин кандидат се пријављује најмање 7 дана пре испита.
 • КОНАЧНО, положен је и возачки! Хоћу своју дозволу...!?
  • По положеном практичном делу возачког испита, кандидат (сада већ возач :) може да поднесе захтев за издавање пробне возачке дозволе од стране МУП-а.
  • Пробна возачка дозвола важи само за територију Републике Србије у трајању од годину дана.
  • Ауто-школа издаје уверење о положеном возачком испиту а захтев за издавање дозволе предаје се надлежној територијалној организацији МУП-а Србије.
  • За више детаља о захтеву МУП-у за издавање дозволе, погледајте на следећем линку:

   http://www.mup.gov.rs/cms_cir/dokumenta.nsf/probne-vozacke.h